Väggbeklädnader

I stort sätt alla naturstenssorter kan användas som väggbeklädnader i inomhusmiljö. Polerad yta är att föredra för ytor som ofta kommer att beröras, då finslipad och eller grövre ytbearbetning efter hand kan bli mer mättade i färgen än de ytor som berörs mer sällan eller inte alls. Vid ytor som inte utsätts för beröring behöver ingen hänsyn tas utifrån detta perspektiv, utan det estetiska kan vara den avgörande faktorn för vilken ytbearbetning du väljer.

Vid användandet av natursten som väggbeläggning i våtrum gäller samma behov av beständighet och täthet som vi beläggning av våtrumsgolv, samt att de inte får innehålla vattenlösliga mineraler eller salter som kan tvättas ut vid kraftig vattenbegjutning eller fuktvandring genom stenen.

Skötsel natursten
Skötsel kvartskomposit