Giallo Veneziano

Giallo Veneziano

Förklaring av klassning

Klassning av estetiska egenskaper och struktur. Polerad yta.
Variation Liten Medel Stor
Färg/kulör12345
Struktur12345
Textur12345
 Små Medel Stora
Porer, storlek12345
 Få Medel Många
Porer, antal12345
Ytliga korngränser12345
 Fin < 3mm Medel Grov >10mm
Kornstruktur12345

Behöver du hjälp? Kontakta oss Lämna feedback

Dela